ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

9/2/09

ഒരു രാഷ്ട്രീയ വനവാസം

മായിക ദേവി

...............................................................
...........................................................................................
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വക്രബുദ്ധിയാന്‍ സോണിയാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വെളിയില്‍ ഗതിപിടിച്ചില്ല. ഒടുവില്‍ അലച്ചില്‍ മതിയാക്കി തറവാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ഇനിയുമൊരു അങ്കത്തിനുള്ള ബാല്യം ടിയാനില്‍ കിളിര്‍ക്കില്ലെന്ന കേരള ഘടകം റിപ്പോര്‍ട്ട് വിശ്വാസ്യതയിലെടുത്ത് ഹൈക്കമാന്‍റ് മദാമ്മ കനിയുകയായിരുന്നു.

കഷ്ടകാലം തീരും; ശിഷ്ഠകാലം അധികാര ഗ്രസ്തനായി ആമോദത്തോടെ വസിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു രാജ ഭവനം വൈകാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമാറാകട്ടെ.

ഈ വിധം തിരിചെത്തിയവരുടെ ഒരു മഹാ പ്രസ്ഥാനം, ജൂനിയര്‍ ലീഡറുടെ കാര്യത്തില്‍ പുറം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ സാംഗത്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചില ഖാദി യൂത്തിസ്റ്റുകള്‍ അടക്കം പറഞ്ഞത് ഇനിയും ആയിരം അങ്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബാല്യ കൌമാരങ്ങള്‍ ആ മേനിയില്‍ വിളഞ്ഞു നില്പുണ്ടെന്നാണ്.

'' ഗംഗയും യമുനയും തമ്മില്‍ ഒത്തു ചേരുമീ

പുണ്യഭൂമി തന്നില്‍ ഐക്യ കാഹളം മുഴക്കുവാന്‍

വരികയായ്‌ സേവാദള്‍ വരികയായ്‌ സേവാദള്‍ ...''

ഒരു കാലത്ത് ജനം ''കോള്‍ഹെയര്‍'' കൊണ്ട മുദ്രാവാക്യം. അങ്ങനെയുള്ള സേവാദളില്‍ എല്ല് മുറിയെ പണിയെടുത്ത് കഴിവുകള്‍ തെളിയിച്ച് മുഖ്യ ധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ പ്രവര്‍ത്തകനെയാണ്‌ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന്‌ അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്:

സേവാദള്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് അവരുടെ പൊതു വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ കുറവായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

....................................................................