ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

7/1/09

മൂന്ന് കവിതകള്‍

രെഹന ഖാലിദ്

കര്‍മ്മഫലം

മധുരം പോലെ അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്ന്

അല്ലെങ്കില്‍‍ ചെളിപോലെ അടിയിലൂര്‍ന്ന്

അതുമല്ലെങ്കില്‍‍ പാട പോലെ മുകളില്‍ പടര്‍ന്ന്...


പ്രപഞ്ചം

ഉപമകളില്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ട

ഏറ്റവും വലിയ കവിത.

ചിത്തം

ചിതലരിക്കാത്തത്

ചിതയിലെരിയാത്തത്

...................................................

1 comment:

  1. അതുമല്ലെങ്കില്‍‍ പാട പോലെ മുകളില്‍ പടര്‍ന്ന്...

    ReplyDelete