ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

6/28/09

അനുസരണയില്ലാത്ത കുട്ടി

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍


നുസരണയുള്ള
കുട്ടിയ്ക്ക്
ഒരേയൊരു വഴി,
വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി...
അനുസരണയില്ലാത്ത
കുട്ടിയ്ക്ക്
ആയിരം വഴി,
നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴി...
ഞാന്‍ അനുസരണയില്ലാത്ത കുട്ടി.
............ .................................................
ഏട്, 1991 ഓഗസ്റ്റ്‌
.............................................................
(ചിത്രം : ഗൂഗിള്‍ ഇമേജില്‍ നിന്നും )

No comments:

Post a Comment