ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

6/14/09

നിരക്ഷരമനസ്സ്

നടരാജന്‍ ബോണക്കാട്

നെഞ്ചിലെ കുരുതിച്ചോര വീണഴുകിയ ദുരിതങ്ങളുടെ ചവറ്റുകൂനയ്ക്കടിയില്‍ ഒരു മരതകക്കല്ലിനുള്ളിലെ സംഗീതം കാത്തുവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുനാളത് വാക്കുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടും; ആ കാലം വരും.

..................................................................................................

ഏട്, 1990 ജനുവരി ലക്കം 2

2 comments: