ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

6/28/09

ഓര്‍മ്മ

ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്


റ്റിയ പുഴയില്‍
ഉമ്മയുറങ്ങുന്നു.
എന്‍റെ
നിലവിളികള്‍ക്കുമേല്‍
ഒരു പാറ പോലെ...
എന്‍റെ
ക്ഷമാപണത്തിനുമേല്‍
പായല്‍ പച്ച പോലെ...
എനിക്കെല്ലാം ഓര്‍മ്മ വരുന്നു.
മുലയില്ലാത്ത ഒരമ്മ.
കുഷ്ഠ രോഗിയുടെ
വിരലുണ്ടുറങ്ങുന്ന
കുഞ്ഞ്...

........................................................
ഏട്, 1991 ആഗസ്റ്റ്
........................................................

No comments:

Post a Comment