ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

6/18/09

നിഴല്‍

ആര്‍. ജയപ്രസാദ് / കവിത


നിഴലേവര്‍ക്കും കൂട്ടാണ്,
തുണയില്ലാത്തവര്‍ക്കും.
പക്ഷെ,
ഇരുളിലവന്‍ വരില്ല.
വെളിച്ചത്തില്‍ അവനെന്നും
സുഹൃത്ത്.
........................................
ഏട്, 1990 സെപ്റ്റംബര്‍, ലക്കം 3
........................................
( ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍ നിന്നും )

1 comment: